Pasif üyelik için önemli duyuru!
Duyurular

Pasif üyelik için önemli duyuru!

09/12/2020

Sayın Üyelerimiz; Mesleğini herhangi bir sebepten bırakmış, aktif olarak çalışmayan üyelerimizin 2021 yılı ve sonrasında da veya çalışacakları yıla kadar yeni yıla ait aidat ödemesi ... Devamını Oku...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Haberler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

24/03/2020

Kısa Çalışma Uygulaması   Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.   Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz   Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.     Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”   Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.   Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”   İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.   Kısa Çalışma Kapsamında;   -  İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, -  Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.     İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; ... Devamını Oku...

Optik Sözleşme Yenileme Süresi 31 Ocak Tarihine Uzadı
Duyurular

Optik Sözleşme Yenileme Süresi 31 Ocak Tarihine Uzadı

14/01/2020

Halen yürürlükte olan 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (18.2) numaralı maddesinde yer alan “Sözleşmede belirtilen istisnalar ... Devamını Oku...

2020 SGK sözleşme ücreti ödeme yöntemleri
Haberler

2020 SGK sözleşme ücreti ödeme yöntemleri

13/01/2020

SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya, Beyan usulü sistemini internet bankacılığına entegre eden bankaların internet bankacılığı ve T.C. Ziraat Bankası vezneleri, Vakıfbank Vezneleri aracılığıyla aşağıdaki ... Devamını Oku...